آیا تحریم قطر از سوی عربستان و متحدانش، نقض حقوق بشر است؟

07 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس کمیته حقوق بشر قطر گفته است اقدامات تنبیهی اعمال شده توسط کشورهای همسایه در خلیج فارس نقض حقوق بشر است. علی بن سمیع المرّی، رئیس اجرایی حقوق بشر قطر، گفت که هدف محاصره اعمال شده، غیر نظامیان هستند که نقض قوانین بین المللی است