پیشنهاد قطر برای گفتگوی ایران با همسایگان عرب در جنوب خلیج فارس

15 خرداد 1400
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر خارجه قطر می گوید ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، با مشارکت اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، با هم مذاکره کنند