رانندگان قطری در بزرگراه با یک ببر سرگردان روبرو شدند

19 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رانندگان در دوحه پایتخت قطر روز دوشنبه با صحنه عجیبی روبرو شدند. ببری که پس از گریختن از منزل صاحبش در یک شاهراه عمده شهر در میان اتومبیل ها به راه پیمایی مشغول بود. برخی از ثروتمندان قطر و دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس حیوانات وحشی را به عنوان نمادی از اعتبار و مقام نگهداری می کنند.