قطر بهره‌برداری از میادین گازی خلیج فارس را دوبرابر می‌کند

13 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امیر نشین قطر از تصمیم این کشور به دو برابر کردن میزان بهره برداری از میدان گاز طبیعی «شمالی»در خلیج فارس خبر داد. بهره برداری از این میدان که میان ایران و قطر مشترک است زیر نظر کمیته مشترک دو کشور صورت می گیرد.