پیشنهادات جدید عربستان و متحدان به قطر: محور شروط این کشورها چیست؟

28 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عبدالله المعلمی، سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد می گوید، کشورهای تحریم کننده قطر شروط جدیدی برای حل بحران اخیر پیشنهاد کرده اند.محور این شروط شش گانه «مبارزه با تروریسم در تمام اشکال گوناگون آن» است.