قانونگذاران آمريکا خواستار افزايش تحريمها عليه ايران شدند

14 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با آغاز تحريمهای جديد آمريکا، ۴۴ نفر از قانونگذاران ارشد آمريکا در نامه ای خطاب به رييس جمهوری آمريکا خواستار اعمال تحريمهای سخت تر عليه ايران شدند.