قانون جدید مجازات اسلامی

22 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انون جدید مجازات اسلامی به زودی پس از رفع ایرادهای مطرح شده مجددا برای تایید به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد . ازمهم ترین تغییرات قانون جدید ، حذف مجازات رجم و یا سنگسار است . بیشتر بشنویم ازاحمد باطبی