قانون «دریم اکت» در آمریکا

08 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگوی حمیده آرمیده با الهه امانی، استاد رشته مطالعات زنان دانشگاه ایالتی فلورتن در ارتباط با قانون جدید دریم اکت در آمریکا.