قاچاق روزانه ده میلیون بشکه گازوئیل ایران به پاکستان

12 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک نماینده مجلس ایران درمورد قاچاق روزانه ده میلیون بشکه گازوئیل از ایران به پاکستان هشدار داد. اسماعيل کوثری٬ عضو کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که مجلس موضوع قاچاق گازوئیل را پیگیری می کند. کاهش ارزش ریال در ایران باعث افزایش قاچاق گازوئیل شده و دولت ایران در اولین واکنش، خواستار گرانی این کالای سوختی شده است. گزارش از آرش سیگارچی.