قاچاق کالا و دولت دهم در ایران

26 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با اینکه تحریم ها واردات کالا به ایران را سخت کرده ولی یک مسیر غیر رسمی همچنان برای ایرانیان بازه راه قاچاق راهی که انگار با تحریم ها برای قاچاقچیان هموارتر و پر سود تر می شه