قاچاق انسان يا بردگی مدرن

01 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سال 2013 خود درباره وضعیت قاچاق انسان در جهان می گوید، 26 میلیون نفر در جهان قربانی قاچاق انسان یا بردگی مدرن هستند. اغلب این افراد زنان و دختران جوان کشورهای در حال توسعه اند و هندوستان یکی از کشورهایی است که به شکل فزاینده ای با این تهدید روبروست.