پیشینه کیفری مرد مظنون به ارسال بسته های بمب دست ساز

05 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات امنیتی-انتظامی آمریکا فرد مظنون به ارسال بسته های بمبهای دست ساز به مقامات عالی پیشین؛ سلبریتیها و رسانه ها را بازداشت کردند. فرد دستگیر شده، پیشینه کیفری مفصلی دارد.