پیشرفتهای دیجیتالی در دنیای فیلمسازی

26 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اینروزها وقتی شما فیلمی را تماشا میکنید، تشخیص صحنه های واقعی با تصاویر کامپیوتری کاری دشوار به نظر میرسد. در آینده جلوه های بصری حتی میتواند نحوه ساخت فیلمها را تغییر دهد.