پیشنهاد تشکیل «دادگاه نورنبرگ اقتصادی» در ایران

08 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ادامه بحران اقتصادی در ایران، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «افسار اقتصاد ایران» رها شده است؛ هم زمان یکی از نمايندگان پیشین مجلس نیز با تاکید بر آشفتگی وضعیت موجود خواستار تشکیل «دادگاه نورنبرگ اقتصادی » برای دولت و مجلس شد. گزارش از وفا آذربهاری.