پیشنهاد برایتون به مربیان ایران

12 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جاوید جعفری، خبرنگار ورزشی، در گفتگو با علی عمادی کارشناس ورزشی شبکه خبری فارسی تلویزیون صدای آمریکا، از نادرست بودن خبر پیشنهاد مربیگری باشگاه برایتون انگلیس به مربیان ایرانی سخن گفت.