پيشگيرى از اعتياد از منازل تا مدارس

18 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتیاد در مدارس ایران گسترش یافته است. چرا؟ آیا شما در مدرسه سیگار می کشیدید یا از مواد مخدر استفاده می کردید؟