پيش نويس قانون اساسی جديد مصر

11 آذر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیسیون ویژه تهیه وتدوین قانون اساسی جدید مصرپیش نویسی را به تصویب رسانيد. این در حالی است که تظاهرات طرفداران محمد مرسی، رییس جمهوری برکنار شده مصر، و اخوان المسلمین ادامه دارد و منجر به درگیری با پلیس شده است.