پیش بینی در مورد برنامه اتمی ایران مشکلتر میشود

19 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل پنجشنبه در یک گفتگو با رادیو اسرائیل گفت تا آنجا که ما میدانیم آخرین گزارش برآورد ملی اطلاعاتی آمریکا بیش از هر زمان به دیدگاه اسرائیل نزدیک است، که فوریت اقدام در مورد مساله اتمی ایران را ضروری تر میکند.