گفتگوی بهنود مکری با پیروز

10 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پیروز خواننده محبوب ایرانی در گفتگو با بهنود مکری درباره ترانه های جدید، ویژگیهای آثارش و همکاری با بلک کتز توضیح میدهد.