اهرام سه گانه مصر: خاصیت های گرمایشی سنگ های مرموز

22 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اخبار مربوط به کشف نقاط اسرارآمیز گرمایی روی اهرام سه گانه مصر، برای دانشمندان و علاقه مندان به نظریه های توطئه فرصتی دوباره بوجود آورده تا در اینباره به نظریه پردازی بپردازند. گزارش آرش اعلایی