پینوکیو، اومبرتو اکو، کوچکترین کتاب دنیا و نشر فردوسی در استکهلم

14 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کتاب پینوکیو، تصویری متفاوت با کارتون والت دیزنی، گفتگو با مهدی رحیم زاده مدیر و موسس نشر فردوسی در استکهلم سوئد، نگاهی به زندگی و آثار اومبرتو اکو نویسنده و فیلسوف ایتالیایی و خلق کوچکترین کتاب دنیا.