پیمان نامه جهانی دفاع از حقوق افراد کم توان

20 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه ممکن است این خبر در سایه ی سایر اخبار مربوط به سیاست خارجی دولت اوباما بازتاب قابل توجهی نداشته است، اما رییس جمهور آمریکا، از 2 سال پیش به این سو؛ مصرانه از قانونگذاران خواسته است تا "پیمان نامه جهانی دفاع از حقوق افراد کم توان" را تصویب کنند. کنوانسيون حقوق افراد کم توان، مصوب سازمان ملل متحد است که در دسامبر سال 2006، توسط بسیاری از کشورها امضا شد. آمریکا جزو معدود کشورهایی است که هنوز این معاهده را امضا نکرده است. به گزارشی در این باره توجه فرمایید