پیمان امنیتی آمریکا و ژاپن

04 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می گوید، پیمان امنیتی آمریکا و ژاپن شامل جزایر مورد اختلاف توکیو با پکن نیز می شود. چین و ژاپن در مورد مالکیت تعدادی از جزایر در دریای چین اختلاف دارند. رئیس جمهوری آمریکا به هر دو طرف توصیه کرد تا از افزایش تنش جلوگیری کنند. اما ضمنا گفت، در صورت تهاجم نظامی پکن به توکیو، واشنگتن بر اساس ماده پنج آن پیمان از ژاپن دفاع خواهد کرد. گزارش از سارا فردا.