پیکارجویان داعش خود را به نیروهای تحت حمایت آمریکا تسلیم می‌کنند

14 اسفند 1397