پیگیری وضعیت دراویش مجروح و زندانی

08 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر از خانواده و نزدیکان دراویش بازداشت شده هستید، از وضعیت آنها و روند پیگیری‌هایتان بگویید. دلیل برخورد خشونت آمیز با دراویش بازداشت شده چیست؟