پيدا شدن راه حل ديپلماتيک برای بحران سوريه

19 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنظر می رسد تلاش های باراک اوباما ريیس جمهوری آمریکا در راستای پیش گیری از استفاده از سلاح شیمیائی در سوریه، نه از طریق یک اقدام نظامی محدود، بلکه از طریق در اختیار گذاردن آن تسلیحات به جامعه بین المللی، در جهت انجام است؛ هر چند که رئیس جمهوری خود «محتاطانه» در این باره سخن گفته است. گزارش از پریچهر فرزام.