پیامدهای تعطیلی خدمات در تعطیلات نوروزی

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هر سال در تعطیلات نوروزی ، بسیاری از خدمات اجتماعی مانند نشریات، بعضی درمانگاهها، پست و مانند آن در تمام کشور متوقف می شود. آیا شما در تعطیلات نوروزی احتیاجی به یکی از این نوع خدمات پیدا کرده اید که نتوانسته اید آن را رفع کنید؟