پیامدهای الحاق کریمه برای روسیه

27 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا واتحادیه اروپا اقدام مسکو درالحاق کریمه به خاک روسیه را غیر قانونی و مغایر حقوق بین الملل دانسته و گفته اند روسیه باید با پیامدهای این اقدام رو به رو شود.