پیام تبریک کریسمس پرزیدنت ترامپ و بانوی اول آمریکا؛ امید به برآورده شدن صلح جهانی

04 دی 1398