پيام سناتورهای آمريکايی به مردم ايران

22 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سناتورهای آمريکايی، سکسبی چمبليس (جرجيا)، مارک کرک (ايلينوی)، جيم رايش آيداهو)، و جان کورنين (تگزاس) به مناسبت انتخابات رياست جمهوری در ايران پيام هايی مبنی بر همبستگی و حمايت از تلاش های مردم ايران برای دستيابی به حقوق انسانی و شهروندی فرستادند.