پیام های نوروزی منتقدان حکومت در ایران

05 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در روزهای گذشته، پیام های نوروزی مسولان جمهوری اسلامی از رسانه های حکومتی پخش شد. اما پیام های نوروزی دیگری هم هست که هرگز جایی در رسانه های دولتی ندارند؛ پیام ناراضیان سیاسی و فعالان مدنی. از عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی تا مادر سهراب اَعرابی که فرزندش در اعتراض های بعد از انتخابات سال ۸۸ کشته شد. آرش سیگارچی در گزارش خود به این پیام ها پرداخته است.