پیام ها فیس بوکی و ایمیل های شما در خیابان زندگی

13 مهر 1391
بشنوید
پیام ها فیس بوکی و ایمیل های شما در خیابان زندگی
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هر هفته تعدادی از پیام های فیس بوکی بینندگان خیابان زندگی و ای میل ها آنها که شامل پشنهاد، انتقاد و دردل و درخواست می شود را در انتها می خوانیم.