پیام احمدی نژاد برای مرگ چاوز

16 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرگ هوگو چاوز، رییس جمهوری ونزوئلا با واکنش محمود احمدی نژاد و دولت او همراه شد. رییس جمهوری ایران در پیامی مناقشه برانگیز، چاوز را شهیدی نامید که به اعتقاد او، با صالحان و حضرت مسیح باز خواهد گشت. دولت ایران همچنین به مناسبت درگذشت هوگو چاوز امروز را عزای عمومی اعلام کرد. گزارش از آرش سیگارچی.