پویا نادری از ایران، برنده جایزه «چند زبان، یک جهان» سازمان ملل متحد

12 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امسال یکی از برگزیدگان سومین دوره مسابقه «چند زبان یک جهان» سازمان ملل متحد که با هدف گسترش صلح و تعامل فرهنگی از طریق فراگیری زبان برگزار می شود، پویا نادری دانشجوی ایرانی یکی از دانشگاههای فرانسه بود. نیلوفر پورابراهیم با  اوگفتگو کرده و در گزارشش از این مسابقه می گوید