پولشويى و مهلت ايران

22 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دخالت سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا در امور اقتصادی به نفع کشور است یا به زیان؟چرا؟به نظر شما سرآمدن مهلت ایران از سوی FATF و عدم موفقت آن چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟