پولهای بلوکه ایران چگونه صرف می شود؟

16 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از اجرایی شدن برجام پولهای ایران حاصل از فروش نفت و همچنین پولهای بلوکه شده ایران پرداخت میشود . به نظر شما این منابع باید صرف چه کاری بشود؟ و چه برنامه توسعه ای باید برای این مهم وجود داشته باشد؟