آمریکا برای کمک رسانی بهتر به پورتوریکو مقررات ارسال کالا را تسهیل کرد

06 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت فدرال باهدف افزایش حجم کمک رسانی به جزیره پورتوریکو هرگونه مقررات محدود کننده ارسال کالا به این جزیره آسیب دیده از توفان را معلق کرد. مقامات دولتی و کنگره اعلام کردند که به زودی مشکلات لجستیکی امداد رسانی به این قلمروی سرزمینی آمریکا که در دریای کارآئیب واقع است، رفع خواهد شد.