پس گرفتن دارایی های به سرقت رفته اوکراین

10 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از روزسه شنبه نشست بین المللی دو روزه ای در لندن آغاز بکار کرده است تا راهی برای شناسائی و پس گرفتن دارایی های اوکراین که از آغاز بحران این کشور به سرقت رفته بیابد. گزارش از سیران شرفی.