پرزیدنت ترامپ و بانوی اول آمریکا به بریتانیا سفر خواهند کرد؛ شهلا آراسته گزارش می دهد

10 خرداد 1398