پرزیدنت ترامپ: رژیم ایران در یک سرکوب وحشیانه تعداد زیادی را کشته و هزاران شهروند را بازداشت کرده

15 آذر 1398