پرزیدنت ترامپ در فلوریدا اعلام وضعیت فوق العاده کرد؛ لغو سفر اروپایی پرزیدنت

09 شهریور 1398