پرزیدنت ترامپ: اعتماد به آمریکا در جهان هرگز به اندازه امروز قوی نبوده است

25 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

پرزیدنت ترامپ با بیان این که هر جایی که رفتیم، میزبان به طرز باور نکردنی از هیات آمریکایی، از جمله خود من، به گرمی پذیرایی و از همه مهم تر با احترام فراوان برخورد کرد؛ گفت که این احترام فراوان به خوبی نشان داد اعتماد به آمریکا در صحنه جهانی هرگز به اندازه امروز قوی نبوده است.