پری زنگنه، آوازه خوان و فعال حقوق نابینایان

13 اردیبهشت 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کتابخانه مطالعات ایرانی در لندن میزبان پری زنگنه هنرمند پرآوازه ایرانی بود. وی ضمن معرفی کتابش بنام «آن سوی تاریکی» با مدعوین سخن گفت.