پروژه یوگا آفریقا

11 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زندگی همواره پر از چالش هست اما برای انسان هایی که در محله های فقیرنشین نایروبی زندگی می کنند معنای چالش کمی متفاوت تر و سنگین تر است. این چالش های پرتنش پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 در کنیا وارد مرحله ای تازه شد. در کنار همه راهکارهای موجود برای کاهش این تنش ها، عده ای پروژه ای را به نام پروژه یوگا آفریقا به مرحله اجرا درآوردن که در آغاز حتی خود طراحان این طرح هم باورشان نمی شد که شاید این آشکارترین راهکار در کوتاه ترین مدت برای کمک به مردم دردمندی باشد که در محله های فقیرنشین نایروبی روزگار می گذرانند. سپس حميده آرميده با آوا کوه بر، مربی يوگا، گفتگويی انجام داد.