پرونده سران اخوان المسلمين به جريان افتاد

24 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طرفداران مرسی او را يک وطن دوست و بيگناه می خوانند. آمریکا تلاش دارد خود را در اوضاع مصر بیطرف نشان دهدو واشنگتن با دقت و ظرافت خاصی ارتش این کشور را به خاطر تحولات اخیر مورد انتقاد قرار نداده، و خواهان بازگردندان محمد مرسی به قدرت نیز نشده است. آمريکا هنوز حاضر نيست از واژه کودتا در مورد اتفاقات مصر استفاده کند. گزارش از پروانه هدايت.