پرونده های ناتمام سال ۱۳۹۱

29 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سال رو به پایان 1391 با رسیدگی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به پرونده هایی همراه بود که نه تنها در سراسر ایران بلکه در سطح بین المللی هم خبر ساز شدند.از جمله پرونده مرگ بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک و نیز پرونده های مرگ ستار بهشتی، وبلاگنویس، در زندان، و هاله سحابی ، فعال سیاسی. پرونده هایی که هنوز فرجام شان مشخص نشده است. گزارش از کوروش صحتی.