پرونده های نافرجام جانباختگان سال٨٨

07 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتخابات دور آینده ریاست جمهوری ایران در حالی برگزار خواهد شد که با گذشت چهار سال ازحوادث پس از انتخابات دوره گذشته ، رسیدگی به پرونده کشته شدن معترضان خیابانی در سال ٨٨ به سر انجامی نرسیده است. جدا از رسیدگی به پرونده بازداشتگاه کهریزک، از محاکمه و معرفی قاتلان دیگر معترضان خبری نیست. گزارش از کوروش صحتی.