پرونده باز اسیدپاشی در ایران

05 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو سال پیش حدود ۱۵ نفر از دختران و زنان اصفهان قربانی اسیدپاشانی شدند که هنوز تحقیقات در مورد آنها به نتیجه نرسیده است. این اسیدپاشی ها از نظر زمانی مقارن بود با طرح حمایت از آمران به معروف و و ناهیان از منکر به نظر شما چرا هنوز نتیجه تحقیقات دولت اعلام نشده است؟