پرتره: فرزانه میلانی، استاد ،پژوهشگر ،نویسنده

13 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرزانه میلانی در دانشگاه ویرجینیا استاد ادبیات فارسی و مطالعات زنان است. شعر می گوید، ترجمه می کند. می پژوهد و می نویسد. "پرتره" در محل کار و زندگی فرزانه میلانی در ویرجینیا به سراغ او رفته است و او صمیمانه درباره ی کار و زندگیش با ما سخن گفته است.