گروهی از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در حیاط ساختمان قدیمی این وزارتخانه تجمع کردند

20 اسفند 1397